language switcher icon

Tsuruhashi To Higashitengachaya

2024/04/13 16:05 Depart
 1. 1
  16:05 ⇒ 16:23
  18min
  JPY 370
  1 Transfers
  • train
  • walk
  • Fast
  • Cheap
  • Easy
 2. 2
  16:10 ⇒ 16:29
  19min
  JPY 370
  1 Transfers
  • train
  • walk
  • Cheap
  • Easy
 3. 3
  16:15 ⇒ 16:35
  20min
  JPY 370
  1 Transfers
  • train
  • walk
  • Cheap
  • Easy
 1. 1

  16:05 16:23

  18min
  370
  1 Transfers
  From
  16:05
  Tsuruhashi
  O
  04
  • 6min
  • 3.0km
  JR Osaka Loop Line 
  to Tennoji,Nishikujo
  • Departure
   Platform: 2
  • Arrival
   Platform: 14
  3 stops
  fare
  JPY 140
  16:11
  16:11
  Tennoji
  • 6min
  Walk 
  16:17
  16:18
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 5min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  16:23
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04
 2. 2

  16:10 16:29

  19min
  370
  1 Transfers
  From
  16:10
  Tsuruhashi
  O
  04
  • 6min
  • 3.0km
  JR Osaka Loop Line 
  to Tennoji,Nishikujo
  • Departure
   Platform: 2
  • Arrival
   Platform: 14
  3 stops
  fare
  JPY 140
  16:16
  16:16
  Tennoji
  • 6min
  Walk 
  16:22
  16:24
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 5min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Abikomichi
  3 stops
  fare
  JPY 230
  16:29
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04
 3. 3

  16:15 16:35

  20min
  370
  1 Transfers
  From
  16:15
  Tsuruhashi
  O
  04
  • 6min
  • 3.0km
  JR Osaka Loop Line 
  to Tennoji,Nishikujo
  • Departure
   Platform: 2
  • Arrival
   Platform: 13
  3 stops
  fare
  JPY 140
  16:21
  16:21
  Tennoji
  • 6min
  Walk 
  16:27
  16:30
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 5min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  16:35
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04