language switcher icon

Higashitengachaya To Komyoike

2024/04/21 17:12 Depart
 1. 1
  17:23 ⇒ 18:09
  46min
  JPY 1,440
  2 Transfers
  • train
  • walk
  • Fast
  • Easy
 2. 2
  17:35 ⇒ 18:25
  50min
  JPY 720
  2 Transfers
  • train
  • walk
  • Cheap
  • Easy
 3. 3
  17:23 ⇒ 18:15
  52min
  JPY 720
  2 Transfers
  • train
  • walk
  • Cheap
  • Easy
 4. 4
  17:23 ⇒ 18:15
  52min
  JPY 920
  2 Transfers
  • train
  • walk
  • Easy
 1. 1

  17:23 18:09

  46min
  1,440
  2 Transfers
  From
  17:23
  Higashitengachaya
  HN
  04
  • 7min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Tennoji-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  17:30
  17:30
  Tennoji-eki-mae
  • 6min
  Walk 
  17:36
  17:37
  Tennoji
  Q
  20
  • 2min
  • 1.0km
  Yamatoji Rapid 
  to Tennoji
  • Departure
   Platform: 17
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  1 stops
  fare
  JPY 140
  17:39
  17:47
  Shin-imamiya
  NK
  03
  • 22min
  • 23.9km
  Semboku Liner 
  to Izumichuo(Osaka)
  • Departure
   Platform: 1
  • Arrival
   Platform: 1
  4 stops
  fare
  JPY 550
  JPY 520
  Reserved Seat
  18:09
  To
  Komyoike
  SB
  05
 2. 2

  17:35 18:25

  50min
  720
  2 Transfers
  From
  17:35
  Higashitengachaya
  HN
  04
  • 5min
  • 1.6km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  17:40
  17:40
  Tezukayama 3 Chome
  • 6min
  Walk 
  17:46
  17:46
  Tezukayama
  NK
  51
  • 14min
  • 5.3km
  Nankai Koya Line Local 
  to Kawachinagano
  • Departure
   Platform: 1
  • Arrival
   Platform: 1, 2
  5 stops
  18:00
  18:07
  Sakaihigashi
  NK
  56
  • 5min
  • 3.1km
  Nankai Koya Line Semil Express 
  to Izumichuo(Osaka)
  • Departure
   Platform: 1, 2
  • Arrival
   Platform: 2
  3 stops
  Direct train
  Nakamozu(Nankai Line)
  SB
  01
  • 12min
  • 12.1km
  Sembokukosoku Railway Semi-Express 
  to Izumichuo(Osaka)
  • Departure
   Platform: 2
  • Arrival
   Platform: 1
  4 stops
  fare
  JPY 490
  18:25
  To
  Komyoike
  SB
  05
 3. 3

  17:23 18:15

  52min
  720
  2 Transfers
  From
  17:23
  Higashitengachaya
  HN
  04
  • 5min
  • 1.6km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  17:28
  17:28
  Tezukayama 3 Chome
  • 6min
  Walk 
  17:34
  17:35
  Tezukayama
  NK
  51
  • 20min
  • 8.4km
  Nankai Koya Line Local 
  to Kawachinagano
  • Departure
   Platform: 1
  • Arrival
   Platform: 1
  8 stops
  17:55
  18:02
  Nakamozu(Nankai Line)
  SB
  01
  • 13min
  • 12.1km
  Sembokukosoku Railway Semi-Express 
  to Izumichuo(Osaka)
  • Departure
   Platform: 2
  • Arrival
   Platform: 1
  4 stops
  fare
  JPY 490
  18:15
  To
  Komyoike
  SB
  05
 4. 4

  17:23 18:15

  52min
  920
  2 Transfers
  From
  17:23
  Higashitengachaya
  HN
  04
  • 7min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Tennoji-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  17:30
  17:30
  Tennoji-eki-mae
  • 6min
  Walk 
  17:36
  17:37
  Tennoji
  Q
  20
  • 2min
  • 1.0km
  Yamatoji Rapid 
  to Tennoji
  • Departure
   Platform: 17
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  1 stops
  fare
  JPY 140
  17:39
  17:43
  Shin-imamiya
  NK
  03
  • 18min
  • 11.8km
  Nankai Koya Line Semil Express 
  to Izumichuo(Osaka)
  • Departure
   Platform: 1
  • Arrival
   Platform: 2
  5 stops
  Direct train
  Nakamozu(Nankai Line)
  SB
  01
  • 13min
  • 12.1km
  Sembokukosoku Railway Semi-Express 
  to Izumichuo(Osaka)
  • Departure
   Platform: 2
  • Arrival
   Platform: 1
  4 stops
  fare
  JPY 550
  18:15
  To
  Komyoike
  SB
  05