language switcher icon

Meiji-jingumae To Ikebukuro

2024/04/25 17:18 Depart
 1. 1
  17:23 ⇒ 17:33
  10min
  JPY 210
  (IC: JPY 209 )
  No Transfers
  • train
  • Fast
  • Cheap
  • Easy
 2. 2
  17:39 ⇒ 17:49
  10min
  JPY 210
  (IC: JPY 209 )
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 3. 3
  17:28 ⇒ 17:43
  15min
  JPY 210
  (IC: JPY 209 )
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 4. 4
  17:20 ⇒ 17:36
  16min
  JPY 210
  (IC: JPY 209 )
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 1. 1

  17:23 17:33

  10min
  210
  IC
  209
  No Transfers
  From
  17:23
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 10min
  • 7.9km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express 
  to Wakoshi
  • Departure
   Platform: 4
  • Arrival
   Platform: 6
  2 stops
  fare
  JPY 210
  IC fare
  JPY 209
  17:33
  To
  Ikebukuro
  F
  09
 2. 2

  17:39 17:49

  10min
  210
  IC
  209
  No Transfers
  From
  17:39
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 10min
  • 7.9km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express 
  to Hanno(Saitama)
  • Departure
   Platform: 4
  • Arrival
   Platform: 6
  2 stops
  fare
  JPY 210
  IC fare
  JPY 209
  17:49
  To
  Ikebukuro
  F
  09
 3. 3

  17:28 17:43

  15min
  210
  IC
  209
  No Transfers
  From
  17:28
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 15min
  • 7.9km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line 
  to Shiki(Saitama)
  • Departure
   Platform: 4
  • Arrival
   Platform: 6
  6 stops
  fare
  JPY 210
  IC fare
  JPY 209
  17:43
  To
  Ikebukuro
  F
  09
 4. 4

  17:20 17:36

  16min
  210
  IC
  209
  No Transfers
  From
  17:20
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 16min
  • 7.9km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line 
  to Kiyose
  • Departure
   Platform: 4
  • Arrival
   Platform: 6
  6 stops
  fare
  JPY 210
  IC fare
  JPY 209
  17:36
  To
  Ikebukuro
  F
  09