language switcher icon

Tennoji To Higashitengachaya

2024/04/18 15:46 Depart
 1. 1
  15:46 ⇒ 15:59
  13min
  JPY 230
  No Transfers
  • walk
  • train
  • Fast
  • Cheap
  • Easy
 2. 2
  15:51 ⇒ 16:05
  14min
  JPY 230
  No Transfers
  • walk
  • train
  • Cheap
  • Easy
 3. 3
  15:57 ⇒ 16:11
  14min
  JPY 230
  No Transfers
  • walk
  • train
  • Cheap
  • Easy
 4. 4
  15:50 ⇒ 16:05
  15min
  JPY 420
  1 Transfers
  • train
  • walk
 1. 1

  15:46 15:59

  13min
  230
  No Transfers
  From
  15:46
  Tennoji
  • 5min
  Walk 
  15:51
  15:54
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 5min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  15:59
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04
 2. 2

  15:51 16:05

  14min
  230
  No Transfers
  From
  15:51
  Tennoji
  • 6min
  Walk 
  15:57
  16:00
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 5min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Abikomichi
  3 stops
  fare
  JPY 230
  16:05
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04
 3. 3

  15:57 16:11

  14min
  230
  No Transfers
  From
  15:57
  Tennoji
  • 6min
  Walk 
  16:03
  16:06
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 5min
  • 1.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  3 stops
  fare
  JPY 230
  16:11
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04
 4. 4

  15:50 16:05

  15min
  420
  1 Transfers
  From
  15:50
  Tennoji
  T
  27
  • 1min
  • 0.6km
  Osaka Metro Tanimachi Line 
  to Yaominami
  • Departure
   Platform: 1
  • Arrival
   Platform: 1
  1 stops
  fare
  JPY 190
  15:51
  15:51
  Abeno(Osaka Metro)
  • 5min
  Walk 
  15:56
  16:01
  Abeno(Hankai Line)
  HN
  02
  • 4min
  • 1.0km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Abikomichi
  2 stops
  fare
  JPY 230
  16:05
  To
  Higashitengachaya
  HN
  04