language switcher icon

Tennoji-eki-mae To Abeno(Hankai Line)

2024/05/24 09:59 Depart
 1. 1
  10:06 ⇒ 10:07
  1min
  JPY 230
  No Transfers
  • train
  • Fast
  • Cheap
  • Easy
 2. 2
  10:12 ⇒ 10:13
  1min
  JPY 230
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 3. 3
  10:20 ⇒ 10:21
  1min
  JPY 230
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 1. 1

  10:06 10:07

  1min
  230
  No Transfers
  From
  10:06
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 1min
  • 0.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Abikomichi
  1 stops
  fare
  JPY 230
  10:07
  To
  Abeno(Hankai Line)
  HN
  02
 2. 2

  10:12 10:13

  1min
  230
  No Transfers
  From
  10:12
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 1min
  • 0.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Hamadera-eki-mae
  1 stops
  fare
  JPY 230
  10:13
  To
  Abeno(Hankai Line)
  HN
  02
 3. 3

  10:20 10:21

  1min
  230
  No Transfers
  From
  10:20
  Tennoji-eki-mae
  HN
  01
  • 1min
  • 0.5km
  Hankaidenki Uemachi Line 
  to Abikomichi
  1 stops
  fare
  JPY 230
  10:21
  To
  Abeno(Hankai Line)
  HN
  02