language switcher icon

Meiji-jingumae To Jiyugaoka(Tokyo)

2024/05/21 16:55 Depart
 1. 1
  16:57 ⇒ 17:09
  12min
  JPY 360
  (IC: JPY 358 )
  No Transfers
  • train
  • Fast
  • Cheap
  • Easy
 2. 2
  17:04 ⇒ 17:17
  13min
  JPY 360
  (IC: JPY 358 )
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 3. 3
  17:01 ⇒ 17:16
  15min
  JPY 360
  (IC: JPY 358 )
  No Transfers
  • train
  • Cheap
  • Easy
 1. 1

  16:57 17:09

  12min
  360
  IC
  358
  No Transfers
  From
  16:57
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 2min
  • 1.0km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express 
  to Motomachi-Chukagai
  • Departure
   Platform: 3
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  1 stops
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 178
  Direct train
  Shibuya
  TY
  01
  • 9min
  • 7.0km
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express 
  to Motomachi-Chukagai
  • Departure
   Platform: 3, 4
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  2 stops
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 180
  17:09
  To
  Jiyugaoka(Tokyo)
  TY
  07
 2. 2

  17:04 17:17

  13min
  360
  IC
  358
  No Transfers
  From
  17:04
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 2min
  • 1.0km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line 
  to Nishiya
  • Departure
   Platform: 3
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  1 stops
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 178
  Direct train
  Shibuya
  TY
  01
  • 10min
  • 7.0km
  Tokyu Toyoko Line Express 
  to Nishiya
  • Departure
   Platform: 3, 4
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  3 stops
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 180
  17:17
  To
  Jiyugaoka(Tokyo)
  TY
  07
 3. 3

  17:01 17:16

  15min
  360
  IC
  358
  No Transfers
  From
  17:01
  Meiji-jingumae
  F
  15
  • 2min
  • 1.0km
  Tokyo Metro Fukutoshin Line 
  to Motomachi-Chukagai
  • Departure
   Platform: 3
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  1 stops
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 178
  Direct train
  Shibuya
  TY
  01
  • 12min
  • 7.0km
  Tokyu Toyoko Line Local 
  to Motomachi-Chukagai
  • Departure
   Platform: 3, 4
  • Arrival
   Platform: 3, 4
  6 stops
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 180
  17:16
  To
  Jiyugaoka(Tokyo)
  TY
  07