language switcher icon

From Kyoto-Kawaramachi To Matsuo-taisha

2021/01/26 15:58 Depart
 1. 1
  16:00 ⇒ 16:17
  17min
  JPY 230
  Changes: 1times
  • train
 2. 2
  16:30 ⇒ 16:47
  17min
  JPY 230
  Changes: 1times
  • train
 3. 3
  16:15 ⇒ 16:35
  20min
  JPY 230
  Changes: 1times
  • train
 1. 1

  16:00 16:17

  17min
  230
  Changes
  1times
  From
  16:00
  Kyoto-Kawaramachi
  • 8min
  • 1
  Hankyu Kyoto Line Limited Express  Bound for Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  16:08
  16:12
  Katsura
  • 5min
  • 1
  Hankyu Arashiyama Line  Bound for Arashiyama(Hankyu Line)
  fare
  JPY 230
  16:17
  To
  Matsuo-taisha
 2. 2

  16:30 16:47

  17min
  230
  Changes
  1times
  From
  16:30
  Kyoto-Kawaramachi
  • 8min
  • 1
  Hankyu Kyoto Line Limited Express  Bound for Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  16:38
  16:42
  Katsura
  • 5min
  • 1
  Hankyu Arashiyama Line  Bound for Arashiyama(Hankyu Line)
  fare
  JPY 230
  16:47
  To
  Matsuo-taisha
 3. 3

  16:15 16:35

  20min
  230
  Changes
  1times
  From
  16:15
  Kyoto-Kawaramachi
  • 10min
  • 3
  Hankyu Kyoto Line Semi-Express  Bound for Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  16:25
  16:30
  Katsura
  • 5min
  • 1
  Hankyu Arashiyama Line  Bound for Arashiyama(Hankyu Line)
  fare
  JPY 230
  16:35
  To
  Matsuo-taisha