language switcher icon

From Nagaokakyo To Otsukyo

2021/01/21 15:34 Depart
 1. 1
  15:39 ⇒ 16:06
  27min
  JPY 420
  Changes: 1times
  • train
 2. 2
  15:39 ⇒ 16:06
  27min
  JPY 420
  Changes: 1times
  • train
 3. 3
  15:54 ⇒ 16:22
  28min
  JPY 420
  Changes: 1times
  • train
 4. 4
  16:09 ⇒ 16:38
  29min
  JPY 420
  Changes: 1times
  • train
 1. 1

  15:39 16:06

  27min
  420
  Changes
  1times
  From
  15:39
  Nagaokakyo
  • 11min
  • 2
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid  Bound for Yasu(Shiga)
  15:50
  15:55
  Kyoto
  • 11min
  • 3
  JR Kosei Line  Bound for Katata
  fare
  JPY 420
  16:06
  To
  Otsukyo
 2. 2

  15:39 16:06

  27min
  420
  Changes
  1times
  From
  15:39
  Nagaokakyo
  • 17min
  • 2
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid  Bound for Yasu(Shiga)
  15:56
  16:01
  Yamashina
  • 5min
  • 3, 4
  JR Kosei Line  Bound for Katata
  fare
  JPY 420
  16:06
  To
  Otsukyo
 3. 3

  15:54 16:22

  28min
  420
  Changes
  1times
  From
  15:54
  Nagaokakyo
  • 11min
  • 2
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid  Bound for Maibara
  16:05
  16:11
  Kyoto
  • 11min
  • 3
  JR Kosei Line  Bound for Omimaiko
  fare
  JPY 420
  16:22
  To
  Otsukyo
 4. 4

  16:09 16:38

  29min
  420
  Changes
  1times
  From
  16:09
  Nagaokakyo
  • 11min
  • 2
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid  Bound for Maibara
  16:20
  16:27
  Kyoto
  • 11min
  • 3
  JR Kosei Line  Bound for Omiimazu
  fare
  JPY 420
  16:38
  To
  Otsukyo