language switcher icon

From Toshimaen(Seibu Line) To Musashi-nitta

2020/02/27 05:15 Depart
 1. 1
  05:31 ⇒ 06:31
  1h0min
  JPY 620
  (IC: JPY 588 )
  Changes: 3times
  • train
 2. 2
  05:31 ⇒ 06:45
  1h14min
  JPY 600
  (IC: JPY 597 )
  Changes: 2times
  • train
 3. 3
  06:06 ⇒ 06:56
  50min
  JPY 620
  (IC: JPY 588 )
  Changes: 2times
  • train
 1. 1

  05:31 06:31

  1h0min
  620
  IC
  588
  Changes
  3times
  From
  05:31
  Toshimaen(Seibu Line)
  • 2min
  Seibu Toshima Line Local  Bound for Ikebukuro
  05:33
  05:34
  Nerima
  • 5min
  • 4
  Seibu Yurakucho Line Local  Bound for Kotake-mukaihara
  fare
  JPY 150
  IC fare
  JPY 147
  05:39
  05:46
  Kotake-mukaihara
  • 15min
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express  Bound for Motomachi-Chukagai
  fare
  JPY 250
  Through train
  Shibuya
  • 13min
  • 3, 4
  Tokyu Toyoko Line Express  Bound for Motomachi-Chukagai
  06:15
  06:25
  Tamagawa(Tokyo)
  • 6min
  • 5, 6
  Tokyu Tamagawa Line Local  Bound for Kamata(Tokyo)
  fare
  JPY 220
  IC fare
  JPY 441
  06:31
  To
  Musashi-nitta
  1
 2. 2

  05:31 06:45

  1h14min
  600
  IC
  597
  Changes
  2times
  From
  05:31
  Toshimaen(Seibu Line)
  • 2min
  Seibu Toshima Line Local  Bound for Ikebukuro
  Through train
  Nerima
  • 10min
  • 3
  Seibu Ikebukuro-Chichibu Line Local  Bound for Ikebukuro
  fare
  JPY 180
  IC fare
  JPY 178
  05:45
  05:59
  Ikebukuro
  • 16min
  • 5
  Tokyo Metro Fukutoshin Line  Bound for Motomachi-Chukagai
  fare
  JPY 200
  IC fare
  JPY 199
  Through train
  Shibuya
  • 17min
  • 3, 4
  Tokyu Toyoko Line Local  Bound for Motomachi-Chukagai
  06:33
  06:39
  Tamagawa(Tokyo)
  • 6min
  • 5, 6
  Tokyu Tamagawa Line Local  Bound for Kamata(Tokyo)
  fare
  JPY 220
  IC fare
  JPY 220
  06:45
  To
  Musashi-nitta
  1
 3. 3

  06:06 06:56

  50min
  620
  IC
  588
  Changes
  2times
  From
  06:06
  Toshimaen(Seibu Line)
  • 2min
  Seibu Toshima Line Local  Bound for Ikebukuro
  06:08
  06:10
  Nerima
  • 5min
  • 4
  Seibu Yurakucho Line Local  Bound for Motomachi-Chukagai
  fare
  JPY 150
  IC fare
  JPY 147
  Through train
  Kotake-mukaihara
  • 16min
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express  Bound for Motomachi-Chukagai
  fare
  JPY 250
  Through train
  Shibuya
  • 14min
  • 3, 4
  Tokyu Toyoko Line Express  Bound for Motomachi-Chukagai
  06:47
  06:50
  Tamagawa(Tokyo)
  • 6min
  • 5, 6
  Tokyu Tamagawa Line Local  Bound for Kamata(Tokyo)
  fare
  JPY 220
  IC fare
  JPY 441
  06:56
  To
  Musashi-nitta
  1
NAVITIME