language switcher icon

From Shinjuku To Baraki-nakayama

2015/01/19 10:00 Depart
 1. 1
  10:09 ⇒ 10:56
  47min
  JPY 390
  (IC: JPY 383 )
  Changes: 2times
  • train
 2. 2
  10:03 ⇒ 10:56
  53min
  JPY 390
  (IC: JPY 383 )
  Changes: 1times
  • train
 3. 3
  10:14 ⇒ 11:04
  50min
  JPY 390
  (IC: JPY 383 )
  Changes: 1times
  • train
 4. 4
  10:09 ⇒ 11:04
  55min
  JPY 390
  (IC: JPY 383 )
  Changes: 3times
  • train
 1. 1

  10:09 10:56

  47min
  390
  IC
  383
  Changes
  2times
  From
  10:09
  Shinjuku
  • 3min
  • 5
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  Through train
  Akebonobashi
  • 5min
  • 2
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  10:17
  10:22
  Kudanshita
  • 22min
  • 1
  Tokyo Metro Tozai Line Rapid  Bound for Toyo-katsutadai
  10:44
  10:47
  Urayasu(Chiba)
  • 9min
  • 1
  Tokyo Metro Tozai Line  Bound for Nishi-Funabashi
  fare
  JPY 390
  IC fare
  JPY 383
  10:56
  To
  Baraki-nakayama
  1
 2. 2

  10:03 10:56

  53min
  390
  IC
  383
  Changes
  1times
  From
  10:03
  Shinjuku
  • 3min
  • 5
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  Through train
  Akebonobashi
  • 5min
  • 2
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  10:11
  10:16
  Kudanshita
  • 40min
  • 1
  Tokyo Metro Tozai Line  Bound for Nishi-Funabashi
  fare
  JPY 390
  IC fare
  JPY 383
  10:56
  To
  Baraki-nakayama
  1
 3. 3

  10:14 11:04

  50min
  390
  IC
  383
  Changes
  1times
  From
  10:14
  Shinjuku
  • 3min
  • 5
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  Through train
  Akebonobashi
  • 5min
  • 2
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  10:22
  10:25
  Kudanshita
  • 39min
  • 1
  Tokyo Metro Tozai Line  Bound for Nishi-Funabashi
  fare
  JPY 390
  IC fare
  JPY 383
  11:04
  To
  Baraki-nakayama
  1
 4. 4

  10:09 11:04

  55min
  390
  IC
  383
  Changes
  3times
  From
  10:09
  Shinjuku
  • 3min
  • 5
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  Through train
  Akebonobashi
  • 6min
  • 2
  Toei Shinjuku Line  Bound for Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  10:18
  10:25
  Jimbocho
  • 2min
  • 3
  Toei Mita Line  Bound for Shirokane-takanawa
  10:27
  10:35
  Otemachi(Tokyo)
  • 18min
  • 3
  Tokyo Metro Tozai Line Rapid  Bound for Toyo-katsutadai
  10:53
  10:56
  Urayasu(Chiba)
  • 8min
  • 1
  Tokyo Metro Tozai Line  Bound for Nishi-Funabashi
  fare
  JPY 390
  IC fare
  JPY 383
  11:04
  To
  Baraki-nakayama
  1