language switcher icon

From Asakusa(Tokyo) To Shinjuku

2021/01/24 12:37 Depart
 1. 1
  12:44 ⇒ 13:09
  25min
  JPY 280
  (IC: JPY 272 )
  Changes: 1times
  • train
  • walk
 2. 2
  12:38 ⇒ 13:05
  27min
  JPY 340
  (IC: JPY 336 )
  Changes: 1times
  • train
 3. 3
  12:47 ⇒ 13:14
  27min
  JPY 340
  (IC: JPY 336 )
  Changes: 1times
  • train
 4. 4
  12:38 ⇒ 13:15
  37min
  JPY 250
  (IC: JPY 242 )
  Changes: 1times
  • train
 1. 1

  12:44 13:09

  25min
  280
  IC
  272
  Changes
  1times
  From
  12:44
  Asakusa(Tokyo)
  • 5min
  • 1
  Toei Asakusa Line Special Rapid  Bound for Misakiguchi
  12:49
  12:49
  Higashi-nihombashi
  • 7min
  Walk 
  12:56
  12:58
  Bakuro-yokoyama
  • 11min
  • 1
  Toei Shinjuku Line Express  Bound for Sasazuka
  fare
  JPY 280
  IC fare
  JPY 272
  13:09
  To
  Shinjuku
  4
 2. 2

  12:38 13:05

  27min
  340
  IC
  336
  Changes
  1times
  From
  12:38
  Asakusa(Tokyo)
  • 10min
  Tokyo Metro Ginza Line  Bound for Shibuya
  fare
  JPY 170
  IC fare
  JPY 168
  12:48
  12:52
  Kanda(Tokyo)
  • 13min
  • 6
  JR Chuo Line Special Rapid  Bound for Takao(Tokyo)
  fare
  JPY 170
  IC fare
  JPY 168
  13:05
  To
  Shinjuku
  12
 3. 3

  12:47 13:14

  27min
  340
  IC
  336
  Changes
  1times
  From
  12:47
  Asakusa(Tokyo)
  • 10min
  Tokyo Metro Ginza Line  Bound for Shibuya
  fare
  JPY 170
  IC fare
  JPY 168
  12:57
  13:01
  Kanda(Tokyo)
  • 13min
  • 6
  JR Chuo Line Special Rapid  Bound for Takao(Tokyo)
  fare
  JPY 170
  IC fare
  JPY 168
  13:14
  To
  Shinjuku
  12
 4. 4

  12:38 13:15

  37min
  250
  IC
  242
  Changes
  1times
  From
  12:38
  Asakusa(Tokyo)
  • 25min
  Tokyo Metro Ginza Line  Bound for Shibuya
  13:03
  13:06
  Akasaka-mitsuke
  • 9min
  • 2
  Tokyo Metro Marunouchi Line  Bound for Honancho
  fare
  JPY 250
  IC fare
  JPY 242
  13:15
  To
  Shinjuku
  1